Atos Klinieken

Dr. med. Thomas Ambacher

Naast de ontstekingsreactie van het gewricht veroorzaken verwondingen en slijtageprocessen ook een reflexieve spierspanning, die kan leiden tot pijnlijke triggerpoints. In het gebied van de triggerpoints ontstaat lokale hyperemie, die ook met thermografie zichtbaar kan worden gemaakt. Spierhyperemie zonder structurele schade is niet zichtbaar met andere gangbare diagnostische methoden (sonografie, MRI).

Referentiepunten van de thermografie zijn de overeenkomstige anatomische structuren aan de tegenoverliggende zijde. De absolute temperatuurwaarden zijn niet zinvol. Daarom is de afwezigheid van symptomen van de spier- en gewrichtsstructuren aan de tegenoverliggende zijde een beperkende voorwaarde voor thermografische diagnostiek.

Een kleurenschaal wordt gebruikt om de temperatuur te visualiseren (wit-warm, blauw-koud). Bovendien kan de huidtemperatuur rechtstreeks via het display van de camera op bepaalde punten met een nauwkeurigheid van 0,3 graden worden bepaald. Voor een gedetailleerde evaluatie van de maximale, minimale en gemiddelde temperatuur van specifieke afgebakende huidgebieden wordt het gebruik van speciale software aanbevolen. De gegevens worden van de camera naar de PC overgebracht via een USB-verbinding (fig. 1).

De voordelen van thermografisch onderzoek zijn:

  • niet invasief
  • geen blootstelling aan straling
  • kan zo vaak als nodig worden herhaald
  • goedkoop
  • onmiddellijke beschikbaarheid van de gemeten waarden
  • begrijpelijke visualisatie van de ernst van de ontsteking voor de patiënt
  • onderzoek van de gehele functionele keten
  • voortgangscontroles voor de evaluatie van het behandelingseffect

Foutbronnen kunnen het gevolg zijn van stralingswarmtebronnen in de omgeving (bv. sonografietoestel, PC), het kantelen van de camera en lokale behandelingen/manipulaties van de huid. Zoals reeds vermeld, is de beperkende voorwaarde de intacte, symptoomvrije anatomische structuur aan de tegenoverliggende zijde. Het onderzoek moet worden uitgevoerd voor een neutraal oppervlak op een afstand van ongeveer een meter loodrecht op het lichaamsoppervlak. Thermografie is een neveneffectvrije, niet-invasieve, onmiddellijk beschikbare diagnostische methode die zo vaak als gewenst kan worden herhaald om de voortgang van de behandeling te controleren.

Thermografie wordt gebruikt als aanvullende diagnostische procedure als onderdeel van het gebruikelijke standaardonderzoek van het gewricht, waarbij de nadruk ligt op de beoordeling van de ernst van een ontstekingsreactie. As a rule, the examination procedure is such that after history taking, physical examination and sonography, thermography is used before we arrange for X-ray diagnostics or MRI examination. Isolated thermography cannot detect anatomical tissue damage, but only its reactive inflammation. Therefore, a correlation between direct anatomical imaging and thermography is always required.

Keywords: thermography, joint pain, inflammation

Ontstekingsprocessen zijn meestal reacties van het lichaam op overbelasting, slijtageprocessen en verwondingen. De ontstekingsreactie is een zinvolle fysiologische reactie die leidt tot genezing van weefselschade. De toename van de bloedstroom leidt tot een temperatuurstijging in het weefsel met ontstekingsveranderingen, die met thermografie kan worden vastgesteld als de temperatuurstijging aan het huidoppervlak groter is dan een verschil van 0,3 graden ten opzichte van de onaangetaste tegenoverliggende zijde.

De voordelen van ThermoScope

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hi there!

Hallo!

You landed on the English page. If you prefer another language, please select below: